Kariera naukowa 2022-08-26T12:32:23+00:00

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalizuje się w zagadnieniach domykania pętli łańcucha dostaw, od wielu lat badając zależności między tworzeniem się nowych modeli biznesowych, a gospodarką odpadami w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2012 roku w Szkole Głównej-Handlowej.

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Organizator i pomysłodawca wielu inicjatyw związanych z ideą Zero Waste oraz GoZ, mi.in.: międzynarodowych konferencji Logistyka Odzysku.

Współpracownik Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor licznych publikacji naukowych w Polsce i za granicą.

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Organizacja III edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki logistyce odzysku, 18-19.06.2013, Wrocław

Organizacja, I edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, 17-18 marca 2011 r., Warszawa temat przewodni?

Organizacja V edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, Ekologiczne życie odpadu – LCA, 16-17.06.2015, Wrocław

ZBIÓR ARTYKUŁÓW W PRASIE BRANŻOWEJ AUTORSTWA DR KATARZYNY MICHNIEWSKIEJ

Logistyka Odzysku nr 1/2017 (22), str. 58-65

“Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2016 roku”

Logistyka Odzysku nr 3/2016 (20) str. 20-26

„Specyfika zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw w sektorze spożywczym”

Logistyka Odzysku nr 3/2016 (20) str. 13-19

Rola ekonomii współdzielonej w dochodzeniu do celów środowiskowych Unii Europejskiej – nowe modele biznesowe w domykaniu pętli łańcucha dostaw (SSC/CLSC)

Logistyka Odzysku nr 18/2016

Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2015 r.

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się praca zbiorowa pod tytułem „Efektywność surowcowa w Polsce, Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o biegu zamkniętym”…

Kodeks Dobrych Praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi to kompendium wiedzy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. W opracowaniu można znaleźć…

Książka Logistyka odzysku w opakowalnictwie powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw…

REFERENCJE I CERTYFIKATY: