Kariera biznesowa 2019-04-25T08:07:55+00:00

Prezes Zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i Dyrektor Zarządzający w M&M Consulting. W 2016 i 2017 r. pozyskała wyróżnienia „Diamenty Forbes’a” dla  Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w kategorii najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.

M&M Consulting

Cechami wyróżniającymi M&M Consulting są: jakość usług, terminowość ich wykonania, znajomość przepisów prawa, skrupulatność w ich stosowaniu. Można nas spotkać na: targach, konferencjach, wydarzeniach z branży logistycznej i ochrony środowiska.

Firma M&M Consulting oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności: przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami, pomoc w uregulowaniu stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami, przygotowywanie sprawozdań OPAK, OŚ-OP1, raportowanie do KOBiZE, bieżące informowanie na temat obowiązków i przepisów.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 roku, jako jedna z pierwszych organizacji odzysku opakowań na polskim rynku. Organizacja przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach.

*Rolą doradcy jest świadczenie usług doradczych w ramach projektów mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, na realizację których udzielono wsparcia na wdrożenie CSR, o którym mowa w § 18d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm .).