Działalność charytatywna 2022-07-19T10:47:42+00:00

Wspiera wiele organizacji pozarządowych. Szczególnie aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia „Sarkoma”, którego jest Członkiem Zarządu od 2016 r. Stowarzyszenie utworzono w 2007 r. w celu m.in. wspierania leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), prowadzenia działalności na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej osobom chorym na mięsaki i ich rodzinom oraz w celu wspierania ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin. Stowarzyszenie to zajmuje się także prowadzeniem działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowej, mającej za zadanie przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi oraz nawiązywaniem kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

Dodatkowo osobiście testuje innowacyjny lek na nowotwór kości.

Wspiera także takie organizacje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo, Fundację prof. Religi, SOS Wioski Dziecięce i wiele innych.

Przez wiele lat zarządzała Fundacją korporacyjną Eko Cykl, w ramach której organizowała szereg charytatywnych akcji jak np. sfinansowanie szkoły podstawowej w Ghanie, coroczne bale charytatywne oraz licytacje, z których pozyskane środki finansowe przekazywane były na szczytne cele.

Aktywnie wspiera ideę Zero Waste, dba o prawa zwierząt, godność człowieka w Digital Era, a przede wszystkim stara się promować najlepsze rozwiązania wspierające zdrowie środowiskowe ludzi na ziemi.