Działalność charytatywna 2019-01-22T07:54:34+00:00

Dr Katarzyna Michniewska jest założycielką Fundacji Eko Cykl, której celem jest rozwój społeczeństwa ekologicznego. Jest również organizatorem wielu charytatywnych akcji tj. sfinansowanie szkoły podstawowej w Ghanie, coroczne bale charytatywne oraz licytacje, z których pozyskane środki finansowe przekazywane są na szczytne cele.

Aktywnie wspiera także cykliczne wydarzenia takie jak „Onkobieg Razem po zdrowie!”,  który dedykowany jest wszystkim osobom zmagającym się z chorobą nowotworową.

Obecnie wzięła udział między innymi w sesji zdjęciowej do kalendarza Businesswoman & life 2019 na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi.

Sarcoma

W dn. 23 listopada 2016 r. dr Katarzyna Michniewska podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma” została przyjęta w poczet Członków Zarządu.

Stowarzyszenie „Sarcoma” utworzono w 2007 r. w celu m.in. wspierania leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), prowadzenia działalności na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej osobom chorym na mięsaki i ich rodzinom oraz w celu wspierania ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin. Stowarzyszenie to zajmuje się także prowadzeniem działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowej, mającej za zadanie przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi oraz nawiązywaniem kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

Celem działania Fundacji Eko Cykl jest rozwój społeczeństwa odpowiedzialnego ekologicznie oraz realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Priorytet to prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, m.in. na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także realizowanie działalności charytatywnej, pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej i zgromadzenie wokół idei realizowanych przez fundację jak największej liczby uczniów, studentów, naukowców, ekologów oraz osób działających na rzecz ochrony środowiska.