„Efektywność surowcowa w Polsce”

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się praca zbiorowa pod tytułem „Efektywność surowcowa w Polsce, Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o biegu zamkniętym”.

Podjęta przez autorów tematyka efektywności surowcowej jest ważna i aktualna z punktu widzenia ekonomii i zarządzania, ochrony środowiska, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. W związku z tym należy uznać, że monografia stanowi interdyscyplinarne studium teoretyczno-empiryczne efektywności surowcowej w wymiarze krajowym i międzynarodowym – nieograniczające się wyłącznie do gospodarki Unii Europejskiej. Jest to pierwsza w Polsce publikacja poświęcona złożonym i trudnym problemom związanym z domykaniem pętli łańcucha dostaw w wymiarze przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, sektorów oraz gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zjawisk występujących na tym polu badawczym w Polsce.

Zamów egzemplarz

2017-11-23T19:48:44+00:00 13 października 2015|Kariera naukowa|