Dr Michniewska w Zarządzie Stowarzyszenia „Sarcoma”

W dn. 23 listopada 2016 r. dr Katarzyna Michniewska podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma” została przyjęta w poczet Członków Zarządu.

Stowarzyszenie „Sarcoma” utworzono w 2007 r. w celu m.in. wspierania leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), prowadzenia działalności na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej osobom chorym na mięsaki i ich rodzinom oraz w celu wspierania ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin. Stowarzyszenie to zajmuje się także prowadzeniem działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowej, mającej za zadanie przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi oraz nawiązywaniem kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.

Więcej informacji: www.sarcoma.pl/spolecznosc/zarzad/

2019-04-30T08:11:49+00:00 28 listopada 2016|Aktualności, NGO|