Zbiór artykułów w prasie branżowej autorstwa dr katarzyny michniewskiej 2017-11-23T20:23:28+00:00

ZBIÓR ARTYKUŁÓW W PRASIE BRANŻOWEJ AUTORSTWA DR KATARZYNY MICHNIEWSKIEJ:

Logistyka Odzysku nr 1/2017 (22), str. 58-65

“Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2016 roku”

Logistyka Odzysku nr 3/2016 (20) str. 20-26

„Specyfika zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw w sektorze spożywczym”

Logistyka Odzysku nr 3/2016 (20) str. 13-19

Rola ekonomii współdzielonej w dochodzeniu do celów środowiskowych Unii Europejskiej – nowe modele biznesowe w domykaniu pętli łańcucha dostaw (SSC/CLSC)

Logistyka Odzysku nr 18/2016

Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2015 r.

Journal of Reverse Logistics 1/2015 (1)

Analysis of mind behaviour gap regarding compliance with the principles of sustainable development by companies in the SME sector, in particular in the field of environmental liability and the compliance with statutory obligations in this range

Logistyka 3/2015

Trzeba oczyścić rynek z podmiotów udających firmy ekologiczne – wywiad z dr. Katarzyną Michniewską, Prezesem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań SA, oraz dyrektorem zarządzającym w firmie M&M Consulting

Logistyka Odzysku 15/2015

The Packaging Waste&Sustainable Forum

Logistyka Odzysku 15/2015

Analiza cen surowców wtórnych 2014

Journal of Reverse Logistics 1 (I) 2015

Reverse logistitcs as a determinant of creating sustainable business models

Journal of Reverse Logistics 2015

Sustainable products – utopia or near future?

Logistyka Odzysku 2014

Narzędzia logistyki odzysku–opakowania wielokrotnego użytku w systemie pool-cykl marketingowy 6/10

Opakowania wielomateriałowe… czy stosowanie ustawy w tym kształcie jest możliwe?(Cz. 1 z 2)

Logistyka odzysku jako determinanta rozwoju ekonomii recyrkulacyjnej

Inwestor Zagraniczny 2013

Znaczenie logistyki odzysku dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami Brak systemowych rozwiązań

Logistyka Odzysku 2013

Prezydent Barack Obama w swoim przemówieniu stawia na zrównoważony rozwój – relacja ze Stanów Zjednoczonych

Pierwsza analiza cen na rynku surowców wtórnych za lata 2009-2013–cykl marketingowy cz. 2/10

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi – wypowiedzi ekspertów

Kto tworzy krajowy system recyklingu w Polsce? – cykl marketingowy cz. 3/10

Kanada – odzysk i recykling za oceanem

Badanie rynku bez pudła dzięki logistyce odzysku

Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2013

Maszyny Do Sortowania Odpadów Jako Niezbędne Narzędzie Domykania Pętli Łańcucha Dostaw

Przegląd Techniczny – gazeta inżynierska 2013

Czym jest ekologistyka?

Recykling 2013

Bez nadwyżek, Opinie

Logistyka Odzysku 2012

Zwroty i reklamacje w łańcuchu dostaw

Łańcuch dostaw a łańcuch wymiany

Systemy zrównoważonego zarządzania

TITECH … i tak ciągle i ciągle

Nowe Trendy – przykłady z kraju kwitnącej wiśni

Audyt Logistyka Odzysku – czas na zmiany!

Australia – odzysk i recykling na Antypodach

Ekologistyka praktyczne zastosowania w biznesie

Jak zdobyć fundusze na działalność recyklingową? – cykl marketingowy cz. 1/10

Jakie funkcje pełnią zwroty łańcuchu dostaw i czy warto ich unikać?

Kierunek Singapur

Komisja Europejska zastanawia się: CSR dobrowolny czy obowiązkowy

Logistyka odzysku w USA – okiem specjalisty

Packaging 2012

Upcycling (komentarz do artykułu „Wyobraźnia rządzi światem”)

Maszyny pakujące a logistyka odzysku – Jak zapakować, by łatwiej było odpakować? Odpakuj i zapakuj

Recykling 2012

Poziomy recyklingu

Logistyka Odzysku nr 1/2011

Gospodarka Odpadami – rynek asymetrii informacji

Jak logistyka odzysku pomaga równoważyć łańcuch dostaw?

Logistyka odzysku jako narzędzie zarządzania środowiskowego

Reverse Logistics Konferencja w Las Vegas

Zmiana przepisów promująca odzysk

Packaging 2011

Ekologia w opakowalnictwie

Rzeczpospolita (Gospodarka Odpadami) 2010

Logistyka odzysku a władztwo gmin nad odpadami

Rzeczpospolita 2010

Propagowanie społeczeństwa recyklingu

Logistyka 2009

Logistyka Odzysku

Zielona logistyka, ekologistyka, zrównoważony rozwój w logistyce

Logistyka 2008

Koordynacja procesów logistycznych w recyklingu

Packaging Polska 2008

Optymalne opakowanie ekologiczne …jakie jest?

Journal of Reverse Logistic Logistyka Odzysku 4/2016 (21), str. 74-79

„The role of the sharing economy in achieving the environmental objectives of European Union – new business models in closing of the supply chain (SSC/CLSC)”

Rzeczpospolita – dodatek Dobra Firma 2008

W jaki sposób można się rozliczyć z opłaty produktowej

Przegląd Komunalny 2007

W Brukseli o tworzywach

Magazyn kadry zarządzającej CEO 2007

Logistyka Odzysku wkracza na scenę

Recykling 2006

Drewniana rocznica ustawy o obowiązkach przedsiębiorców

Komentarz do kontroli systemu gospodarowania odpadami dokonanej przez NIK

Logistyka 2006

Modelowanie sieci selektywnej zbiórki odpadów w aglomeracji miejskiej

Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku a ekologistyka

Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatą produktową

Sterowanie zwrotami produktów w zamkniętej pętli łańcucha dostaw

Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych wewnątrz magazynów

Znaczenie edukowania w zakresie ekologistyki i logistyki odzysku

Recykling 2005

Z optymizmem w przyszłość. Rozwój recyklingu odpadów opakowaniowych

Zeszyty Naukowe Doktorantów AE we Wrocławiu 2005

Selektywna zbiórka odpadów w Polsce. Pierwsze ogólnopolskie badanie ankietowe na temat segregacji śmieci w gospodarstwach domowych w Polsce

Logistyka. Magazynowanie, Transport, Automatyczna Identyfikacja 2005

Modelowanie sieci selektywnej zbiorki odpadow w aglomeracji miejskiej

Prace Naukowe 2005

Model of waste streams in the national recycling scheme in Poland

Prace Naukowe VSB – Technická Univerzita Ostrava (Czechy) Ostrava 2005

Logistics of packaging waste utilization

Prace Nauk. AE Wrocław 2005

Koordynacja procesów logistycznych w recyklingu

Logistyka. Magazynowanie, Transport, Automatyczna Identyfikacja 2005

Koordynacja procesów logistycznych w recyklingu.

Recykling 2003

Plusy i minusy Krajowego Systemu Recyklingu Odpadów Opakowaniowych.

Zeszyty Naukowe Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania 2003

Wpływ środków informatycznych na organizację procesów sprzedaży we współczesnych firmach handlowych. Nowe technologie a systemy przetwarzania danych

Rzeczpospolita dodatek: Człowiek i ekologia 2003

Lecą śmiecie w pięciolecie

Gazeta Wrocławska (EKOLOGIA) 2003

Daleko do kubła

Recykling 2003

Powstanie krajowego systemu recyklingu

Istotny czynnik mobilizujący

Przegląd Komunalny 2003

Czy Polacy segregują śmieci?

Logistyka a Jakość 2001

Logistyka i kontroling w łańcuchu wartości Portera

Logistyka a Jakość 2000

Kontroling w łańcuchu logistycznym