Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 2017-11-23T20:23:22+00:00

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Organizacja, I edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, 17-18 marca 2011 r., Warszawa temat przewodni?

Organizacja III edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki logistyce odzysku, 18-19.06.2013, Wrocław

Organizacja I edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Odpady, Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych – nowe przepisy, 22-23.09.2014, Wrocław

Organizacja V edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, Ekologiczne życie odpadu – LCA, 16-17.06.2015, Wrocław

Organizacja VI edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, temat wiodący: Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne, 14-15 czerwiec 2016 r. Łódź

„Wizja ekonomii zrównoważonego rozwoju”

inicjatywa ustawodawcza promująca odzysk i recykling w sieci dostaw”, II Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku, 19.06.2012, Warszawa, wystąpienie w języku polskim.

„Maszyny Do Sortowania Odpadów Jako Niezbędne Narzędzie Domykania Pętli Łańcucha Dostaw”

Komplementarność Logistyki Cywilnej z Logistyką Wojskową.
Teoria i praktyka“, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej, 6-7.06.2013, Wojskowa Akademia Techniczna, Rynia, wystąpienie w języku polskim.

Organizacja II edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Opakowania, Zrównoważony łańcuch dostaw na drodze do społeczeństwa recyklingu, 19.06.2012 r., Warszawa,

Organizacja IV edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Odpowiedzialny ekologicznie łańcuch dostaw, 9-10.04.2014, Warszawa

Organizacja I edycji Międzynarodowej Konferencji CSR

Sposoby na efektywną i odpowiedzialną ekologicznie strategię firmy,05.2015, Warszawa

Organizacja II edycji Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Odpady, Bioodpady – najnowsze trendy i inspiracje, 14-15.09.2015, Wrocław

„Bilans ekologiczny w polskich przedsiębiorstwach’’

XIX Konferencja Logistyki Stosowanej Total Logistic Management, 9-12 grudnia 2015 r. w Zakopanem, wystąpienie w języku polskim.

„Krajowy system recyklingu – rola organizacji odzysku opakowań w domykaniu pętli łańcucha dostaw”,

Konferencja pn. Polska a gospodarka o obiegu zamkniętym, 14 – 15 stycznia 2016 r., Ożarów Mazowiecki, wystąpienie w języku polskim.

„Logistyka odzysku w dobie kryzysu”

Warszawskie Dni Logistyki, 23.05.2013 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, wystąpienie w języku polskim.

Czas na palety – II Konferencja Paletowa EPAL”

Polski Komitet Narodowy EPAL,
24-25.09.2015 r., Jachranka, wystąpienie w języku polskim.

„Wpływ uwarunkowań regulacyjnych w zakresie odzysku i recyklingu surowców na funkcjonowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw’’

XVI Konferencja Naukowa w Sopocie pn. Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 4 grudnia 2015 r., wystąpienie w języku polskim.

Wystąpienie na UP we Wrocławiu

04.2016 r – wykład dla studentów – o tym jest notka na www