46. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

W dniach od 20 do 23.05.2015 r. w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa w Pogorzelicy dr Katarzyna Michniewska wzięła udział w 46 Zjeździe KFDZOM.

Uczestnikami Zjazdu byli dyrektorzy, prezesi oraz właściciele firm zajmujących się oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, zainteresowani ofertą dostawy specjalistycznego sprzętu oraz urządzeń branżowych. Podczas Zjazdu stworzono możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi nabywcami oferowanych usług, w ramach organizowanej wystawy sprzętu oraz spotkań formalnych i nieformalnych.

Podczas edycji Zjazdu wiodącymi tematami były:

  • „Rynek gospodarki odpadami po rewolucji śmieciowej” – Raport Firmy HSM – Mariusz Karpiński, Iwona Poleszak-Kuzdro.
  • „Kazus Poznania, złe zarządzanie czy niedoskonałość prawa?” – Michał Dąbrowski – Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, Andrzej Gawłowski – Związek Międzygminny „Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.
  • „Technologie zagospodarowania odpadów spełniające wymagania BAT” – prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski.
  • „Ekonomika gospodarki odpadami – dlaczego rosną opłaty?” – Edwin Górnicki – doktorant w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH.
  • „Zmiany wynikające z najnowszych regulacji prawnych  gospodarowania odpadami” – Anna Specht-Schampera – Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.- Wrocław, dr Jędrzej Bujny – Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners  Sp. k. w Poznaniu.
  • „Założenia do rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony” – Wojciech Janka.
  • „Program „zero odpadów” dla Europy. Stanowisko FEAD” – Tomasz Wojciechowski – Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” Sp. z o.o. w Pile.
  • „Nowoczesna hipnoza, czyli co wiesz o swoim umyśle” – dr Andrzej Kaczorowski; Wrocław.
2019-04-30T09:20:49+00:00 23 maja 2015|Aktualności, Biznes|