International Workshop on Waste Prevention and 3R Strategy

 

W dn. 23-24 października 2017 r. dr Katarzyna Michniewska uczestniczyła w “International Workshop on Waste Prevention and 3R Strategy”, który stanowił wstęp do konferencji pn. „4th International Conference on Final Sinks” (24-27 października 2017 r.).

Workshop oraz konferencja poświęcone były tematyce gospodarki odpadami i miały miejsce w Kioto. Organizatorem wydarzeń była koalicja uniwersytetów: Kyoto University, the National Taiwan University, Vienna University of Technology oraz International Solid Waste Association. Uczestnicy konferencji mieli ponadto możliwość odbycia wizyty we wzorcowych zakładach zajmujących się gospodarką odpadami (w tym ich recyklingiem).

2019-04-30T08:05:33+00:00 27 października 2017|Aktualności, Nauka|