Spotkanie rady naukowej czasopisma Logistyka Odzysku

17 czerwca 2013 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku, odbyło się spotkanie Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku.

Obecnie w skład Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku wchodzi 14 profesorów i doktorów z uczelni polskich i zagranicznych. W spotkaniu wzięli udział następujący członkowie: ► dr Joanna Baran ► prof. ndzw. SGH dr hab. Halina Brdulak ► prof. dr hab. Zenon Foltynowicz ► dr Paweł Hanczar ► dr Grzegorz Hoppe ► dr Marek Kośny ► dr hab. prof. UŁ Adam Sadowski ► dr inż. Ryszard Szpadt ► dr Jacek Woźniak ► dr inż. Paweł Zając.

Spotkanie rozpoczęło się od autoprezentacji członków Rady Naukowej. Następnie dr Katarzyna Michniewska przybliżyła historię powstania czasopisma oraz przedstawiła plany wydawnicze na najbliższe lata. Kolejnymi tematami poruszonymi na spotkaniu była procedura recenzowania oraz kryteria i tryb oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzupełnieniem tych informacji była prezentacja dr Pawła Hanczara.

 

Dyskusję nad wizją rozwoju czasopisma poprowadziła prof. Halina Brdulak, przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku.

2019-04-30T09:41:38+00:00 17 czerwca 2013|Aktualności, Nauka|