I Konferencja „Logistyka Odzysku”

W dniach 17-18 marca 2011 roku w Warszawie praktycy oraz eksperci z różnych dziedzin zebrali się na pierwszej w Polsce konferencji pn. „Logistyka Odzysku”.

Spotkanie było znakomitym pretekstem, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko rozumianej gospodarki odpadami, logistyki odzysku oraz zarządzania środowiskowego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencję zorganizowała firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., która od 10 lat aktywnie angażuje się we współtworzenie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną społeczeństwa.

Było to pierwsze w Polsce tak duże wydarzenia poświęcone logistyce odzysku. Nasze przekonanie, że temat ten będzie szybko zdobywał popularność nie jest bezpodstawne. Pozytywny odzew przedsiębiorców, skłania nas również do stałego popularyzowania proekologicznego ujęcia działań logistycznych, za pośrednictwem portalu www.logistykaodzysku.com. Na wskazanej stronie można znaleźć zapowiedź kolejnej edycji konferencji „Logistyka Odzysku”, zaplanowanej na 19 czerwca 2012 roku. Tym razem tematem przewodnim będzie „Zrównoważony łańcuch dostaw – na drodze do społeczeństwa recyklingu”.

2019-04-30T09:50:17+00:00 18 marca 2011|Aktualności, Nauka|