Biografia 2019-05-27T08:09:41+00:00
dr Katarzyna Michniewska

Biografia

dr Katarzyna Michniewska

kontakt@katarzynamichniewska.pl
http://katarzynamichniewska.pl

+48 519 184 376
Stan cywilny: mężatka
Dzieci: dwóch synów

Wykształcenie i szkolenia

XI 2017
Ukończenie szkolenia pn. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, cz. II” prowadzonego przez Macieja Orłosia, Progres Project Sp. z o.o.

X 2017
Ukończenie szkolenia pn. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, cz. I” prowadzonego przez Macieja Orłosia, Progres Project Sp. z o.o.

VIII 2017
Ukończenie szkolenia pn. „Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim – przepisy i praktyka”, J.G. Training

VII 2017
Ukończenie szkoleń e-learningowych pn. „Korupcja w administracji publicznej”, „Korupcja w biznesie” oraz „Społeczne skutki korupcji” (pozyskanie certyfikatów Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

V 2017
ponowne pozyskanie wyróżnienia „Diamenty Forbes’a przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.
laureat rankingu 2017 r. najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce

XII 2016
uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka japońskiego na poziomie N5
The Japanese-Language Proficiency Test – JLPT (Japan Foundation, Japan Educational Exchanges and Services)

VII 2016
udział i ukończenie szkolenia Singularity University’s Executive Program (Kalifornia, NASA Research Park, Silicon Valley) dla liderów w dziedzinie wyzwań stojących przed ludzkością.
Tematyka: ochrona środowiska i energia odnawialna

V 2016
pozyskanie wyróżnienia „Diamenty Forbes’a przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce
laureat rankingu 2016 r.

VII 2015
ukończenie szkolenia pn. „Zarządzanie zespołem, budowanie, motywowanie – warsztaty dla menedżerów”
J.G. Training

III 2014
ukończenie szkolenia pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”
Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

I 2014
ukończenie szkolenia pn. „Opakowania a środowisko – zrównoważony rozwój w aspekcie zmian systemu prawnego dotyczącego odpadów opakowaniowych”
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

Od 2013
Praca nad monografią habilitacyjną
pn. Model zrównoważonego biznesu na kanwie procesów logistyki odzysku (koncepcja CLSC jako uzasadnienie dla ewolucji modelu biznesowego)

X 2012
ukończenie szkolenia pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”
Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

IV 2012
Obrona tytułu doktora nauk ekonomicznych
nauki o zarządzaniu

IX 2011
ukończenie szkolenia pn. „Zarządzanie gospodarką odpadami”
Polskie Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

V 2011
ukończenie szkolenia pn. „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie”
Atmoterm

Od XII 2009
Nauka języka japońskiego
przygotowanie do egzaminu państwowego
Organizator wyjazdów szkoleniowych do fabryk w Japonii w celu promocji najlepszych japońskich standardów zarządzania – redukcja muda, TQM, Kaizen, Just-in-time, najnowsze technologie gwarantujące zrównoważony rozwój sieci dostaw.
Japonia

X 2005 – VI 2006
Roczne Zaoczne Podyplomowe Studium Prawa Spółek
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
praca dyplomowa w zakresie łączenia spółek

III 2006
Przyznanie stypendium
w ramach projektu „Dr Best – program stypendialny dla najlepszych doktorantów na Akademii Ekonomicznej”

X 2001 – VI 2004
Trzyletnie Zaoczne Studia Doktoranckie
przy Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

III 2004
Egzamin z języka francuskiego
DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE FRANCAISE (DELF)
organizowany przez Commission Nationale du DELF et du DALF

VI 2001
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki
Akademia Ekonomicznej we Wrocławiu
kierunek zarządzanie i marketing; specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem (Indywidualny Tok Studiów umożliwiający podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin od IV roku studiów); tytuł pracy magisterskiej: Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw w branży FMCG na przykładzie powiązań między firmą L’Oréal i Makro cash&carry

V miejsce wśród absolwentów
wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

2000/2001
Trzecia lokata w rankingu „TOP TEN”
z najlepszych studentów organizowanym przez stowarzyszenie studenckie „WIGGOR” – V rok studiów

1999/2001
Przewodnicząca Naukowego Koła Logistyków
przy AE we Wrocławiu
współpraca z wydawnictwami „Logistyka a jakość”, „Świat Logistyki”; członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego 742/01

VI 2000
Zakwalifikowanie do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Grasz o staż”
firma L’Oréal
nagroda szkolenie firmy Communication Partners na temat zarządzania czasem

XI 1999
Zertifikat Deutsch für den Beruf
egzamin z języka niemieckiego z elementami języka biznesu
Udział w Case Study
organizowanym przez firmę Andersen Consulting na temat e-banking

X 1999
Udział w grze logistycznej
organizowanej na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

V 1998
Egzamin z języka angielskiego
LCCI SEFIC ADVANCED dla zaawansowanych
organizowany przez Londyńską Izbę Handlową

V 1996
Matura z wyróżnieniem
tytuł Technik Ekonomista

Doświadczenie zawodowe

Od I 2017
współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie
Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie

Od XI 2016
Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki „Sarcoma”

Od I 2016
doradca ds. CSR w bazie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III 2013 – IX 2016
adiunkt naukowo-dydaktyczny
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Od I 2013
Redaktor Naczelna czasopisma MiniLO&Aniela
minilo.org

Od I 2013
Organizator konkursu „Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo”
którego celem jest propagowanie proekologicznych produktów i usług przedsiębiorców oraz wskazywanie negatywnych, niekorzystnych dla środowiska przykładów ich działań

Od 2012
członek międzynarodowego zespołu Closed-loop Supply Chains (CLSC)

Od I 2012
założyciel i Prezes Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl

Od IX 2011
Redaktor Naczelna czasopisma Logistyka Odzysku
logistyka-odzysku.pl

Od III 2011
M&M Consulting w Warszawie
Dyrektor Zarządzający
odpowiedzialna za strategię rozwoju firmy – działalność o zasięgu ogólnopolskim
M&M Consulting

Od III 2011
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
wykładowca: Logistyka Odzysku
studia podyplomowe, studia dzienne.

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie
wykładowca: Logistyka Odzysku
studia wieczorowe

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
wykładowca: Ekologistyka odpadów opakowaniowych
studium podyplomowe

Od X 2006
współpraca z Polską Izbą Gospodarki Odpadami (PIGO)
funkcja: Członek Rady Nadzorczej

Od X 2002
Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie
Prezes Zarządu
twórca i akcjonariusz spółki – działalność o zasięgu ogólnopolskim
www.ekocykl.org

Od 2011
organizator międzynarodowej konferencji Logistyka Odzysku
logistykaodzysku.com

VII – X 2002
Kraft Foods Polska w Warszawie
Coffee & Confectionery Planner w Dziale Zaopatrzenia i Logistyki
planowanie sprzedaży i koordynacja działań związanych z zaopatrzeniem w wyroby gotowe z 7 fabryk z terenu Europy, jak również koordynacja i odpowiedzialność za terminowy przebieg akcji promocyjnych

IV.2001 – VI 2002
L’Oréal Polska w Warszawie
Specjalista ds. logistyki w Dziale Logistyki
koordynacja działań związanych z zaopatrzeniem w wyroby gotowe z 4 fabryk z terenu Europy

X 2000 – IV 2001
L’Oréal Polska w Warszawie
Supply Chain Manager
realizacja projektu informatyzacji procesu sprzedaży – implementacja Palm Topów w funkcje pełnione przez komórkę odpowiedzialną za sprzedaż w firmie; zarządzanie portfelem zamówień w celu maksymalizacji poziomu obsługi klienta

VII – X 2000
L’Oréal Polska w Warszawie
praktyka w dziale handlowym – logistyka handlowa
koordynacja pracy działów logistyki, handlowego i obsługi klienta w celu maksymalizacji poziomu obsługi klienta

VIII-IX 1999
Viessmann we Wrocławiu
praktyka w działach handlowym, logistyki i EDV, a także w komórce zajmującej się cłami

VII 1999
White Cap w Krakowie
praktyka
nagroda w ogólnopolskim konkursie „Grasz o staż” (obsługa biura Dyrektora Technicznego)

VIII 1998
SYDO s.c. we Wrocławiu
praktyka w hurtowni spożywczej – sekretarka

1995
Informator handlowy
Przedstawiciel Handlowy
praktyka w agencji reklamowej

1993
STUDIO EWA we Wrocławiu
kurs dla modelek
agencja reklamowa

Inne

1990-1995
reprezentowanie szkoły w drużynie siatkarskiej

2000-2002
stworzenie drużyny L’Oréal, organizacja i udział w meczach siatkówki

od 1994
prawo jazdy kat. B

znajomość obsługi komputera:
Outlook, Word, Excel, Power Point, podstawy Corel Draw, Teta, SAP R/3, Internet

opracowanie koncepcji trzech programów komputerowych gwarantujących sprawne funkcjonowanie i obsługę kilku tysięcy klientów w reprezentowanych przedsiębiorstwach w zakresie obsługi klienta, zarządzania potencjalnymi klientami oraz obsługę i współpracę z firmami recyklingowymi

Języki obce

Język angielski
Biegła znajomość w mowie i piśmie
certyfikat

Język niemiecki
Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie
certyfikat

Język francuski
Dobra znajomość w mowie i piśmie
certyfikat

Język rosyjski
Podstawy

Język hiszpański
Podstawy

Język włoski
Podstawy

Język hindi
Podstawy

Język japoński
Komunikatywna znajomość w mowie i piśmie
certyfikat

Hobby

Podróże (samodzielne wyprawy do 24 państw: Ameryka Płn., Europa i Azja) zrównoważony rozwój (logistyka odzysku) nauka języków obcych gra na pianinie i perkusji malarstwo szydełkowanie książki naukowe, edukacyjne i wydania albumowe (własny księgozbiór około 850 pozycji).