Aukcja charytatywna podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

Podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku 18 czerwca 2013 r. Fundacja Eko Cykl przeprowadziła licytację rękodzieł, które otrzymuje od swoich darczyńców.

Zebrano 6 800 zł, a środki zostały przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności w obszarze ochrony środowiska w małych ośrodkach oświatowych, z najuboższych terenów w Polsce.

2019-04-30T09:41:13+00:00 18 czerwca 2013|Aktualności, NGO|