Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

W dniu 8 października 2021 roku dr Katarzyna Michniewska uczestniczyła w debacie na temat Koncepcji Rozwoju Kraju 2050, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cykl debat inicjuje prace nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.

Pierwszym ich etapem są debaty eksperckie i wysłuchania publiczne. Celem tych spotkań jest wsparcie procesu tworzenia KRK poprzez stworzenie miejsca dialogu społecznego i eksperckiego w dziedzinach warunkujących przyszły rozwój kraju.

Do udziału w tych spotkaniach zostały zaproszone czołowe polskie i zagraniczne ośrodki akademickie i instytuty foresightowe, think tanki, biznes, przedsiębiorcy ekonomii społecznej, aktywiści lokalni, organizacje pozarządowe.

2021-11-09T17:14:26+00:00 8 października 2021|Aktualności, Biznes, Nauka, NGO|