XVIII Konferencja Logistyki Stosowanej TLM

W dniach 10-13 grudnia 2014 w Zakopanem odbyła się XVIII Konferencja Logistyki Stosowanej TOTAL LOGISTIC MANAGEMENT. Celem konferencji było budowanie pomostu pomiędzy teorią i praktyką logistyki. Zakres tematyczny Konferencji objął wszystkie obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych koncepcji zarządzania logistycznego.

Podczas konferencji dr Katarzyna Michniewska brała udział w sesji plakatowej. Tematem przygotowanego plakatu była domknięta pętla łańcucha dostaw jako element gospodarki w obiegu zamkniętym.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo Logistyka Odzysku.

2019-04-30T09:23:04+00:00 14 grudnia 2014|Aktualności, Nauka|