XIX Konferencja Logistyki Stosowanej Total Logistic Management

W dniach 9-12 grudnia 2015 r. w Zakopanem, dr Katarzyna Michniewska uczestniczyła w XIX Konferencji Logistyki Stosowanej Total Logistic Management.

Podczas wydarzenia wygłosiła prelekcję na temat ,,Bilansu ekologicznego w polskich przedsiębiorcach’’.

Wystąpienie zapoczątkowało liczne dyskusje uczestników w kuluarach, które można podsumować stwierdzeniem, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego, a edukacja ekologiczna spełnia bardzo istotną rolę i należy promować jej wartość w jak najszerszym zakresie.

2019-04-30T09:15:05+00:00 21 grudnia 2015|Aktualności, Biznes|