Wykład na Akademii Leona Koźmińskiego

9 listopada 2018 roku dr Katarzyna Michniewska wygłosiła wykład pod tytułem „Is it possible to build a sustainable company in Poland? Case study of DO YOU KYOTO? campaign?” (Czy jest możliwe założenie zrównoważonej firmy w Polsce? Analiza kampanii DO YOU KYOTO?) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykład miał na celu uświadomienie skali problemów ekologicznych oraz podkreślenie konieczności edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

Katarzyna Michniewska akademia Leona Koźmińskiego

2019-04-30T07:39:24+00:00 12 listopada 2018|Aktualności, Nauka|