Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

W dn. 8 grudnia 2017 r. dr Katarzyna Michniewska, jako członek Rady Polskiej Izby Gospodarki Odpadami oraz Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Programowym Izby. Podczas spotkania miało miejsce podsumowanie działań Izby w 2017 r. oraz zaplanowanie działań na rok 2018. Omówiono także m.in. sprawozdania Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, a także przeprowadzono dyskusję nad programem działalności Izby.

 

2019-04-30T07:59:31+00:00 14 grudnia 2017|Aktualności, Biznes|