Studenci logistyki w sortowni odpadów

W dniu 23 maja 2013 roku pod bramami sortowni firmy BYŚ na warszawskich Bielanach, zebrała się ponad trzydziestoosobowa grupa studentów czwartego roku logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, w celu uzyskania informacji o sortowaniu odpadów oraz działalności i funkcjonowaniu firmy.

Zakład BYŚ zajmuje się profesjonalną gospodarką odpadami na terenie Warszawy i okolic. Zastosowanie najnowszych technologii zapewnienia przedsiębiorstwu wysoką jakość świadczonych usług. Wykonawcą linii technologicznej w zakładzie jest firma TOMRA Sorting Sp. z o.o. Atutem przedsiębiorstwa jest ekologiczne podejście do odbieranych odpadów  poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazanie do ponownego przetworzenia.

Po otrzymaniu odblaskowych, pomarańczowych kamizelek, wycieczka rozpoczęła się od zwiedzenia parteru głównego budynku zakładu, gdzie składowane są odpady nieposegregowane, które trafiają do rozdrobnienia. Następnie zwiedziliśmy stanowisko kontrolne, które znajduje się nad składem odpadów nieposegregowanych. Wyposażone jest ono w zestaw monitorów pozwalających na obserwację i kontrolę procesów odbywających się na terenie sortowni – z jednej strony jest to kontrola pracy wszystkich pracowników znajdujących się na terenie zakładu, z drugiej zaś, stanowi to ciągły monitoring procesów technologicznych zachodzących podczas pracy. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie poszczególnych stanowisk i etapów pracy sortowni.

2019-04-30T09:30:55+00:00 13 marca 2014|Aktualności, Nauka|