Spotkanie dr Katarzyny Michniewskiej w Ministerstwie Środowiska

W dniu 14 kwietnia oraz 23 maja 2016 r. dr Katarzyna Michniewska wzięła udział w spotkaniu roboczym ekspertów w Ministerstwie Środowiska. Tematyka spotkania dotyczyła Circular Economy, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym.

Istotą tego podejścia jest wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

Spotkania są organizowane w związku z planami zmiany w dyrektywach odpadowych jakie przygotowuje Unia Europejska. Okresy przejściowe dla Polski już zostały wykorzystane – będziemy więc podlegać pod te zmiany w pełnym zakresie. Warto z wyprzedzeniem być na bieżąco.

Katarzyna Michniewska Ministerstwo Środowiska

2019-04-30T08:20:58+00:00 26 maja 2016|Aktualności, Biznes|