Seminarium „Logistyka odpadów. Ujęcie regionalne”

13 maja odbyło się seminarium naukowe pn. „Logistyka odpadów. Ujęcie regionalne”. Celem seminarium była prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie organizacji sprawnego i efektywnego systemu zbierania i przetwarzania odpadów oraz wskazanie na dysfunkcje istniejącego systemu. Tematem wystąpienia dr Katarzyny Michniewskiej była rola i znaczenie organizacji odzysku w kształtowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Łodzi.

 

2019-04-30T09:28:33+00:00 16 maja 2014|Aktualności, Nauka|