Raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje”

W kwietniu 2017 r. opublikowano raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym – opis sytuacji i rekomendacje”. Publikacja ta opracowana przez Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (www.igoz.org), zawiera komentarze eksperckie dr Katarzyny Michniewskiej na temat obecnej sytuacji Polski w kontekście wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W raporcie znajduje się dobrze udokumentowany aktualny opis sytuacji dotyczącej przygotowania naszego kraju do wdrożenia idei GOZ. Skupiono się na kwestiach związanych m.in. z ekoprojektowaniem, zagospodarowaniem odpadów, ekoinnowacyjnością przedsiębiorstw, a także na marnowaniu żywności. Zawarto w nim także szereg rekomendacji oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego GOZ.

Raport do pobrania – www.mmconsulting.waw.pl/polska-droga-do-gospodarki-o-obiegu-zamknietym/

2019-04-30T08:08:05+00:00 4 maja 2017|Aktualności, Nauka|