III edycja Warszawskich Dni Logistyki

W dniach 23-24.05.2013r. w Auli Kryształowej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Logistyczna pt. „III Warszawskie Dni Logistyki” pod hasłem „Innowacyjne podejście do logistyki w dobie kryzysu”

Podczas Konferencji dr Katarzyna Michniewska wygłosiła referat, w którym przybliżyła uczestnikom kluczowe zagadnienia z zakresu logistyki zwrotnej, jakie oddziałują na wartość dodaną w ramach współpracy w sieci dostaw.

Przedstawiła również łańcuch dostaw jako zamkniętą pętlę (z uwzględnieniem zagospodarowania poużytkowego) oraz scharakteryzowała sytuację logistyki odzysku w Polsce.

2019-04-30T09:43:35+00:00 23 maja 2013|Aktualności, Nauka|