II edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

„Ekologicznie w ekologicznym miejscu” – tak w bardzo dużym skrócie można napisać o II edycji Konferencji Logistyka Odzysku. Odbyła się ona dnia 19 czerwca 2012 r. w sprzyjających warunkach otoczenia, w Teatrze Stanisławowskim, w Starej Pomarańczarni znajdującej się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Organizator konferencji, firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., obchodząca w tym roku jubileusz 10-lecia swojej działalności, połączyła swoje siły z firmą M&M Consulting, a także z Muzeum Łazienki Królewskie, którzy zostali jej współorganizatorami.

Wydarzenie przygotowane zostało w tzw. Zielonym Standardzie, zgodnie z normą British Standard BS8901.

 Na każdym etapie organizacyjnym starano się ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko, wspierać rynek lokalny, promować region wraz z jego najcenniejszymi zabytkami, podkreślać rolę sztuki w zrównoważonym rozwoju. Uznając rangę wydarzenia, honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Prezydent Miasta Warszawy, a także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad konferencją ponownie sprawowała prof. nadzw. SGH dr hab. Halina Brdulak – Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie bez znaczenia jest również fakt przyznania dofinansowania konferencji ze środków NFOŚiGW.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 roku. Tym razem na miejsce wydarzenia wybrano Stolicę Dolnego Śląska – Miasto Wrocław. Tematem wiodącym tej edycji będzie: Efektywność surowcowa sieci dostaw dzięki logistyce odzysku. Już teraz serdecznie zapraszamy!.

2019-04-30T09:48:20+00:00 19 czerwca 2012|Aktualności, Nauka|