Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W dn. 15 listopada 2017 r. w Warszawie dr Katarzyna Michniewska przeprowadziła na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu szkolenie i warsztaty pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe modele biznesowe – inspiracje”.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest to organizacja typu think-and-do-tank, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR oraz zrównoważonego rozwoju. Forum ukazuje nowe trendy oraz buduje sprzyjający klimat społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu. Zajmuje się także promocją najlepszych praktyk firm oraz analizą rozwoju CSR w kraju i zagranicą.

Więcej informacji: http://odpowiedzialnybiznes.pl/

2019-04-30T08:03:55+00:00 18 listopada 2017|Aktualności, Biznes|