Dr Michniewska w Radzie Programowej Konferencji

Dr Michniewska w Radzie Programowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Dr Katarzyna Michniewska została członkiem Rady Programowej IV Konferencji Naukowej Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw, która odbędzie się 7 listopada 2016 roku w Łodzi.

Tematyka konferencji zorientowana jest na diagnozę stanu rozwoju szeroko rozumianej logistyki społecznej i zarządzania odpowiedzialnymi łańcuchami dostaw oraz wyznaczanie kierunków rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw. Podczas wydarzenia omawiane będą zagadnienia związane z logistyką społeczną oraz biznesową, zastosowania i tendencje rozwojowe w logistyce związanej z ochroną zdrowia, a także tematy związane z CSR.

2019-04-30T08:18:52+00:00 10 lipca 2016|Aktualności, Nauka|