25 edycja Targów POLEKO

Zakończyła się jubileuszowa, 25 edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu. Są to najbardziej prestiżowe w kraju targi poświęcone odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej. W ciągu trzech dni targów odbyło się również wiele konferencji i debat, m.in. konferencja z udziałem Ministra Środowiska Marcina Korolca – „Ekologia w jedności z ekonomią”

Na tych wydarzeniach nie zabrakło stoiska M&M Consulting, wydawcy m.in. czasopisma Logistyka Odzysku, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z bogatą ofertą szkoleń i audytów środowiskowych oraz publikacjami poruszającymi tematykę szeroko rozumianej ochrony środowiska. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którzy chętnie dyskutowali o możliwościach optymalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska.

M&M Consulting tworzą konsultanci od lat współpracujący z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Podczas indywidualnych rozmów wyjaśniali oni wszelkie wątpliwości związane z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888). Spotkania ze zwiedzającymi były doskonałą okazją do dyskusji o tym jak należy interpretować nowe zapisy i jak zmienią się obowiązki środowiskowe w roku 2014.

W ramach spotkań można było również poznać możliwości rozwoju procesów logistyki odzysku w swoich firmach. Dzięki konsultacjom wielu uczestników dowiedziało się, gdzie w ich przedsiębiorstwach tkwi potencjał usprawnień w tym zakresie oraz jak właściwie podejść do ochrony środowiska i rozwijać społeczną odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Celem było wywołanie dyskusji na temat działań ekologicznych, które przynoszą korzyści finansowe, redukują marnotrawstwo oraz powodują wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

2019-04-30T09:32:01+00:00 10 października 2013|Aktualności, Biznes|